Thursday, January 3, 2008

แนะนำหนังสือดีๆมาบอก Funky Business

หนังสือ ฟังกี้ บิซิเนส คือ การเปิดตัวสู่โลกใหม่ของการทำธุรกิจ ที่ให้เราทุกคนโยนกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของการทำธุรกิจทิ้งไป เพราะความได้เปรียบในการแข่งขันเกิดจากการสร้างความแตกต่างและความแตกต่าง เกิดจากวิถีคิดของคนไม่ใช่สิ่งที่องค์กรทำ โดยนำเสนอแนวคิดใหม่ของการทำธุรกิจ ใช้พลังความคิดและพลังสมองของคุณแปลงทุนให้เป็นความฟูเฟื่อง ให้มุมมองต่อระบบโลกใหม่ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์และท้าทายตามสไตล์ฟังกี้

น่าสนใจทีเดี่ยวค่ะ มีโอมี่อ่านแล้ว...

Post a Comment