Saturday, April 19, 2008

ภาพบอกเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ แต่ขำสุดๆ

วันนี้ Meomee ได้นำภาพมาให้ได้ชมกันคลายเครียดบ้าง ไม่วิชาการและเนื่อหาไรมาก แต่ยากให้ดูเรื่องราวของภาพที่ไม่น่าเชื่อ แต่ขำสุดๆ ค่ะ
(สิ่งเล็กๆ ก็มีอิทธิพลได้! มันอาจเป็นปรัชญาได้กับใครบางคน)

Post a Comment