Monday, October 6, 2008

Children and Love
ได้รับภาพนี้จากเพื่อน ก็รู้สึกประทับใจ กับคำพูดที่ว่า
“ถึงจะเป็นเด็กตัวเล็ก ห่างไกลความเจริญ
แต่คุณค่าในจิตใจ กลับเจริญยิ่งกว่า”

ซึ่งทำให้รู้สึกอบอุ่นลึก ๆ นะ นึกถึงสมัยตอนที่เป็นเด็กหัวใจของเราอ่อนโยน และมีความเมตตากว่านี้มากนัก แต่พอโตขึ้นผ่านเรื่องราวต่าง ๆ โดนปรุงแต่ง ผ่านประสบการณ์มากมาย รู้สึกว่าหัวใจของเราด้านชาขึ้นกับคนอื่น อยากให้ความรู้สึกตอนเป็นเด็กกลับมา แต่มันคงจะยาก ทำให้นึกถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่บอกว่า “หัวใจของเด็กสามารถเข้าในแผ่นดินสวรรค์ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่” ก็จำไม่ได้ว่าอยู่หน้าไหน แต่ก็ทำให้ระรึกได้ว่า หัวใจที่บริสุทธิ์ของเด็กช่างสวยงามยิ่งนัก


Post a Comment