Wednesday, November 4, 2009

การวางแผนสร้างบลอก

การวางแผนก่อนที่เราจะเริ่มต้นทำบล็อก สามารถนำเราไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายการหาเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นยุทธวิธีที่เราต้องเริ่มทำก่อนสิ่งอื่นใดเพื่อสามารถเป็นแนวทางการทำงาน ซึ่งหากเราไม่คิดเริ่มต้นโดยการวางแผนก็จะทำให้เราเสียเวลา อาจจะทำให้เราเสียเงินโดยไม่จำเป็น ในการเริ่มต้นเราอาจจับตลาดที่มีการเแข่งขันต่ำ เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ค้นหา เรียนรู้ และ พยายามทำความรู้จักกับเครื่องมือหรือแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถทุ่นแรงทุ่นเวลาของเรา แต่เครื่องมือหรือแนวทางบางอย่างอาจใช้ได้ดีกับบางธุรกิจ บางบลอก หรือบางคน เท่านั้น เราอาจนำแนวทางเหล่านั้นมาทดลองเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด

วางเป้าหมายของการทำบล็อก รวบรวมออกมาเป็นข้อ ๆ ว่าเป้าหมายในการทำบลอกคืออะไร ว่าเราจะทำบล็อกเพื่อหารายได้ประเภทใด จะทำบล็อกเพื่อขาย เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อเสนอผลงาน จากนั้นให้รวบรวมข้อมูล ให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลทุกอย่าง ถ้าเราวางแผนว่าจะขายสินค้าต้องหารายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่เราต้องการขาย ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติสินค้า โปรโมชั่น เงื่อนไข เรื่องของลิขสิทธิ์หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงต่าง ๆ มองหาจุดเด่นและจุดด้อยของสินค้า เพื่อจะทำการโฆษณาในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมกับการจัดการธุรกิจบลอกที่เราสามารถสร้างขึ้นเองได้

คิดถึงรูปแบบบลอกว่าจะนำเสนออย่างไร มีเครื่องมือเพื่อรับ-จ่ายเงินเพื่อทำธุรกิจออนไลน์ด้วยวิธีใดบ้าง โดยอยู่บนพื้นฐานเพื่อความสะดวกสบายและความพึงพอใจ สำหรับลูกค้าของเราเป็นสำคัญ เพื่อได้รับการตอบรับที่ดีในอนาคต ซึ่งนอกจากเราจะคิดเองได้แล้ว ลองระดมความคิดจากคนอื่น หรือ เพื่อน ๆของเรา เพื่อเอามาประยุกต์ใช้ การได้ข้อมูลมากก็จะช่วยให้เราวางแผนงานอย่างรัดกุมและช่วยตัดสินใจได้เร็วและถูกต้อง

วิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนก็คือ การไปดูบลอกอื่น ๆ ว่าเค้าทำธุรกิจกันอย่างไร โปรโมทกันอย่างไร โฆษณา หรือขายสินค้าแบบไหน และสามารถใช้เครื่องมือใดได้ผลบ้าง ซึ่งการดูก็ไม่ใช่แค่เพียงบลอกในประเทศไทยเท่านั้น ต้องไปดูบลอกหรือเว็บไซด์ต่างประเทศด้วย ซึ่งก็จะได้แนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถเอามาปรับปรุงและพัฒนาบลอกของเรา

หมายเหตุ *นำมาจากบางตอนของ หนังสือ ทำ BLOG ยังไงให้ทำเงิน ^_^
Post a Comment