Saturday, March 14, 2015

Do you love Thai food ?ชอบดูซีรี่หนังเรื่องนึง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ มนุษย์ต่างดาว ความแตกต่างทางวัฒนธรรมความเป็นอยุ่ ความเชื่อ การดำเนินชีวิต บรรทัดฐานของสังคม การเดินทางข้ามดวงดาวโดยผ่าน วงแหวนรูหนอน มันทำให้เราเข้าใจ ไม่ตื่นตนกกับสิ่งแปลกใหม่

 


 ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะแปลกใจกับวัฒนธรรมการกินความเป็นอยู่ที่เราไม่คุ้นเคย มาดู Clip วีดีโอนี้กันฮา ฮา กับความคิดของคนวัฒนธรรมอื่นที่มีต่อ ขนมหวาน ของเรา

   

การที่เราอยู่ใน Comfort Zone นานเกินไป ทำให้เราปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ ยากขึ้น บางครั้งการเดินทางการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ อาจจะทำให้เราค้นหาความหมายของชีวิตที่ต่างไปจากเดิม

Post a Comment