Friday, August 12, 2016

ความหมายของชีวิตใคร...

เมื่อบนโลกเหลือเราเพียงแค่คนเดียว ความรู้สึกเคว้งคว้างเกาะกินหัวใจ ชีวิตไร้ซึ่งความหมาย เพราะสิ่งที่เราคิดหรือกระทำไม่มีใครมาตอบสนอง  ไม่ว่าทางร้ายหรือทางดีกับตัวเรา ได้ยินแต่เสียงตัวเอง ความคิดมากมายพรั่งพรู แม้จะมีหนูและแมลงที่เดินขวักไขว่แต่มันก็ไม่เข้าใจความเป็นเรา เพราะมันก็ตอบสนองต่อความต้องการของมันเองคือ มีชีวิต สืบพันธุ์และตายไป  ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนมันง่ายที่จะปลิดชีวิตของเราเอง  เพื่อจะหนีไปจากตรงนี้  แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่า เราจะได้พบทางที่ดีกว่าปัจจุบัน  การอยู่กับปัจจุบันให้ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนมั่นคงที่สุด ที่เราจะสามารถควบคุมและรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้ได้

การอยู่กับตัวเองให้ได้เป็นสิ่งที่ยากที่สุด  แต่การอยู่กับตัวเองนาน ๆ จนชินแล้ว หากโดนจับไปอยู่ท่ามกลางผู้คน ฉันก็กลัวว่าการรับมือมันก็น่าจะยากกว่า เพราะทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดและการกระทำของฉันเพียงคนเดียวอีกต่อไป ที่จะทำให้ทุกอย่างสงบและอยู่ในขอบเขตที่ฉันควบคุมได้ เหมือนกับการยึดติดสถาบันจิตใจของฉันเอง  กลับกลายไปยึดเกาะกุมกับสถาบันของคนอื่นแทน พร้อมจะเชื่อและทำตามสถาบันนั้น ๆ อย่างไม่ลังเล แม้แต่ชีวิตของเราก็สามารถทิ้งไปอย่างไม่ใยดี ไม่ว่าจะโดนดึงไปทางไหนถ้าพวกนั้นต้องการ เพราะจิตใจของเราไปผูกติดยึดมั่น ศรัทธาอย่างจริงใจ โดยธรรมชาติ

การอยู่กับคนเป็นกลุ่มใหญ่เราต้องปรับตัว และปรับความคิด ให้ดี ไม่เช่นนั้นเราอาจจะทำอะไรไปโดยขาดเหตุผลยับยั้งชั่งใจ เพราะเรายกการตัดสินใจให้กับกลุ่ม กับคนอื่น ซึ่งนั่นก็อาจจะดีเพราะเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะเราสามารถอ้างโทษได้ว่า ที่เราทำแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นเพราะคนอื่นชักจูง หรือบอกให้เราทำ นับเป็นเรื่องอันตรายกับจิตวิญญาณของเราเอง ถ้าเราอยากจะเป็นผู้ควบคุมมันแบบเบ็ดเสร็จ  หัวใจ ความเชื่อของเราเป็นของเรา หากไม่รู้ตัว ความเชื่อ ความรักศรัทธาของเราก็อาจไปเกาะกุมกับสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี และนั่นเราก็กลายเป็นหุ่นเชิดให้คนอื่นได้กระทำตามใจ  เราอยากเป็นหุ่น หรือว่าเป็นคนเชิด หรือเป็นใคร  มันก็ชึ้นอยู่กับการที่เราเลือก


ซารีน่า -13/8/2016
Post a Comment